Najświętsza rodzina to wzór rodziny katolickiej

Jezus Chrystus zszedł z nieba na ziemię, aby odnowić i zbawić świat. Kładzie nacisk na odnowienie rodziny i wybiera Maryję dziewicę na swoją matkę, a świętego Józefa przybiera za ojca. Wprowadza zasadę nierozerwalności węzła małżeńskiego. Kościół katolicki przyjmuje taki wizerunek Najświętszej Rodziny jako wzór chrześciajńskich rodzin.

Obraz Świętej Rodziny źródłem życia chrześcijańskiego

obraz św rodzinyRodziny, które wzorują się na obrazie Świętej Rodziny mają stać się ogniskiem wiary i źródłem życia chrześcijańskiego. Obywatele ziemscy powinni naśladować pierwszą rodzinę i przejawiać cnoty, jakie ona przejawiała. Do cnót tych należą: pracowitość, gościnność, posłuszeńtwo Bogu, zaufanie do Boga, czysta miłość małżeńska i rodzicielska, wiara i nadzieja nie poddające się pokusom. Wstrzemięźliwość pierwszych rodziców, zachowana też po narodzeniu Jezusa, wskazuje na uduchowienie relacji między kobietą i mężczyzną, która ma mieć miejsce w życiu wiecznym.

Święto Świętej Rodziny

Zazwyczaj w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzone jest Święto Świętej Rodziny. Jeśli w konkretnym roku kalendarzowym nie ma takiej niedzieli, obchodzi się je 30 grudnia. W tym dniu należy pamiętać o modlitwie za rodziny. Intencją jest, żeby zmieniały się na obraz Świętej Rodziny. Zanosi się prośby o powstawanie nowych rodzin na całym świecie, żeby pojawić się mogło wiele nowych kościołów domowych. Kościoły te będą miały moc przemieniania społeczeństw i cywilizacji na chrześciajańskie. Tradycyjnie, w Niedzielę Świętej Rodziny, polski Episkopat ogłasza list duszpasterski traktujący o tematyce rodzinnej. Teksty liturgiczne na to święto zostały ułożone przez papieża Leona XIII.

W związku z tym, że Święta Rodzina jest bardzo ważnym symbolem chrześcijańskim, przedstawiające ją obrazy wiszą na ścianach wielu domów.