Figurka Matki Boskiej w wielu odsłonach

pięknie zdobiona figurka matki boskiej

Maryja jest symbolem szczególnej świętości. Została wybrana przez Boga, aby przez niepokalane poczęcie, stać się matką Jezusa. Dzięki temu asystowała Bogu w działaniach na rzecz zbawienia wszystkich ludzi. Zgodnie z Ewangelią wg świętego Jana, Jezus wisząc na krzyżu zwrócił się do niego, mówiąc: „Oto twoja Matka”. Od tego momentu Maryja stała się matką wszystkich ludzi. Wierni mogą zwracać się do niej z prośbą, żeby modliła się za nich, co Ona z radością czyni. Figurka Matki Boskiej, jeśli do niej zanoszone są prośby, wzmacnia intencję i przynosi błogosławieństwo.

Matka Boska Niepokalana i Serce Maryi

Matka Boska Niepokalana to jedna z najczęściej widywanych figur. W takim ujęciu Maryja ma na sobie błękitny płaszcz i rozkłada ręce w geście przyjęcia swych dzieci. Niepokalane poczęcie Matki Bożej uchroniło jej duszę od grzechu pierworodnego i wskazuje na Jej szczególną bliskość z Bogiem.
Maryja z Sercem Matki to symbol Jej matczynej miłości do każdego człowieka. Figurki przedstawiają Ją ukazującą serce promieniejące miłością, otwarte na modlitwy.

Matka Boska Fatimska i Matka Boska z Lourdes

Podobizny Matki Boskiej z Fatimy i z Lourdes to najczęstsze wzory figurek Matki Bożej. Matka Boska Fatimska ukazała się trójce dzieci w Fatimie, portugalskiej miejscowości. W trakcie 6 objawień przekazała pastuszkom trzy tajemnice. Znana jest z uzdrowień i cudów, m.in. uzdrowiła św. Ojca Pio. Modlą się do niej i pielgrzymują ludzie proszący o wyzdrowienie dla siebie lub bliskich. Na figurkach ukazana jest w białych szatach trzymając różaniec, często w koronie na głowie.

Matka Boża z Lourdes ukazała się w grocie Massabielle niedaleko Lourdes. W trakcie jej objawień w grocie pojawiło się źródło wody, która ma cudowne właściwości. Obmycie się nią powoduje ozdrowienia, które Kościół oficjalnie uznaje za cuda. Do Matki Boskiej z Lourdes modlą się głównie proszący o zdrowie.