Paschały woskowe – ważne akcesoria na Chrzest Święty

Chrzest Święty to jedna z uroczystości, podczas których paschał woskowy pełni ważną funkcję.

Paschał woskowy i jego symbolika przy Chrzcie Świętym

Paschał woskowy to specjalna świeca, o dużych rozmiarach, która została poświęcona w trakcie Wigilii Paschalnej przypadającej przed Wielkanocą. Jej blask ma symbolizować zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, a więc także nad grzechem. Często knot takiego paschału porównywany jest do duszy Chrystusa, wosk – do jego ciała, a światło – do boskości. Stąd też tak niezwykłe znaczenie ma cały rytuał, który odbywa się w trakcie Chrztu Świętego.

Wykorzystanie paschału woskowego podczas Chrztu Świętego

Paschał woskowy https://www.meritohurt.pl/swiece/paschaly.html zapalany jest tuż przed nabożeństwem lub mszą świętą, podczas której odbywa się Chrzest Święty dziecka. Wykorzystywany jest on tuż po obrzędzie związanym z polaniem głowy lub zanurzeniem w święconej wodzie. Kapłan wymawia wówczas słowa „Przyjmijcie światło Chrystusa”, a ojciec chrzestny podchodzi do paschału i zapala od niego knot świecy chrzcielnej. Na koniec kapłan mówi niezwykle symboliczną kwestię: „Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie.” Oznacza ona to, że rodzice i chrzestni mają sprawować opiekę nad tym, by dziecko żyło i rozwijało się zgodnie z nauką Kościoła.